Чим кадри відрізняються від персоналу

Успіх будь-якого комерційного підприємства визначають грамотно підібрані виконавці. Кадри і персонал постійно ототожнюють в літературі, тим самим знеособлюючи фахівців і перетворюючи їх не в індивідуумів, а в гвинтики системи. Чи так важливо проводити відмінності між зазначеними категоріями і наскільки істотна різниця?

Визначення

Кадри — соціально-економічна спільність, до якої відносяться всі власники робочої сили, працевлаштовані на підприємстві, які перебувають з ним у формального зв'язку і володіють необхідною кваліфікацією. Це знеособлені суб'єкти правовідносин, які займають певні вакансії зараз.

Персонал — сукупність трудових ресурсів, що входять до складу підприємства і зайнятих в процесах його роботи. До них відносяться не тільки ті особи, які фактично займають посади, а й люди, що знаходяться в трудовому або декретній відпустці, на лікарняному листі, на курсах підвищення кваліфікації.

Порівняння

Отже, основні відмінності між категоріями пов'язані з методом їх тлумачення. Відповідно до трудової соціології, поняття «персонал» є більш широким і може бути ототожнене з «робочою силою». Однак персонал фактично влаштований на певних підприємствах і входить до складу постійних співробітників. Кадри — категорія вужча. Вона позначає лише тих фахівців, які пройшли відповідну підготовку, отримали кваліфікацію і займають свої посади в даний момент.

 чим кадри відрізняються від персоналу

до персоналу відносять і тих людей, хто тимчасово відсторонений від трудових обов'язків в зв'язку з хворобою, відпустки та інших причин. Класичний менеджмент уникає акценту на «кадрах», які нібито вирішують все. Ставка робиться саме на персонал: особисті якості, психологічна сумісність, розвиток і зростання працівника. В іншому відмінності носять несуттєвий характер і визначаються на практиці.

Висновки TheDifference.ru

  1. Обсяг поняття. Персонал — більш широка категорія, ніж кадри.
  2. Кваліфікація. Для відповідності своїй посаді кадри повинні володіти певним рівнем освітою. Персонал може обходитися і без нього.
  3. Закріплення. Якщо до персоналу належать усі співробітники підприємства, то до кадрів — лише ті, які формально закріплені за ним.