Чим доплата відрізняється від надбавки

Найчастіше для стимулювання своїх працівників роботодавець виплачує не тільки належну працівникові заробітну плату, але також інші грошові кошти, оформлені у вигляді надбавки або матеріального заохочення. Крім того, держава зобов'язала керівників платити співробітникам особливі доплати, якщо настав підходящий випадок. Чим відрізняються надбавки і доплати, запитаєте ви? Необхідно висвітлити це питання більш детально.

Визначення

Доплата являє собою виплату, що носить компенсаційний характер, оскільки її призначають в тому разі, коли працівник перебував у стані підвищеної інтенсивності праці, наприклад, працював у святкові та вихідні дні, у вечірні зміни або поєднував свою діяльність з роботою іншого співробітника.

< p> Надбавка характеризується як виплата співробітнику, коли роботодавець прагне простимулювати людини для подальшого особистісного росту і розвитку. Надбавка виплачується, наприклад, за безперервність трудової діяльності, наявність якої-небудь наукового ступеня або вислугу років.

Порівняння

Хоча ці дві характеристики мають загальне призначення — збільшувати заробітну плату співробітника, цілі їх дещо різняться.

Так, якщо співробітник виконує обов'язки, які не передбачені трудовим договором, наприклад, поєднання декількох посад, або працює понаднормово (в свята або вихідні дні, у вечірній або нічний час), то, згідно із законодавством, роботодавець зобов'язаний зробити йому доплату коштів, тим самим компенсуючи витрачений час або складність роботи. Також доплата повинна бути проведена, якщо працівник працює в шкідливих або небезпечних умовах або якщо роботодавець вирішив перевести співробітника на більш низькооплачувану посаду.

Чим доплата відрізняється від надбавки

Надбавка виплачується, коли роботодавець бажає відзначити досягнення свого співробітника (знання іноземної мови, високий рівень кваліфікації, професійну майстерність) і простимулювати його до подальших дій. Надбавки носять необов'язковий характер і передбачають свободу дій з боку керівника.

Висновки TheDifference.ru

  1. Доплата — обов'язкова, надбавка — немає .
  2. Доплата носить компенсаційний, а надбавка — стимулюючий характер.
  3. надбавки роботодавець прагне підкреслити цінність свого співробітника, а доплатою він компенсує інтенсивність виробництва і складні умови трудової діяльності.