Чим відрізняється підприємство від установи

Організації називають по-різному: все залежить від особливостей їх діяльності, кількості персоналу, масштабів роботи. Є суттєва різниця між підприємствами і установами, однак вона помітна далеко не відразу. Розуміння відмінностей допоможе грамотно використовувати найменування організацій в своїй повсякденній діяльності.

Визначення

Підприємство — комерційна організація, що володіє статусом юридичної особи і має на комерційні цілі: виробництво продукції, торгівля товарами, надання послуг і виконання робіт. До складу юр.лица входить широкий перелік активів, в числі яких — рухоме і нерухоме майно, виняткові права, оборотні кошти, готова продукція та сировина і багато іншого.

Установа — некомерційна організація, створена для виконання завдань, пов'язаних з соціально-культурної, просвітницької, освітньої та іншою діяльністю, яка не передбачає безпосередньо з заробітку грошей. Власником може виступати як приватна, так і юридична особа, держава, фінансуючи проект частково або повністю.

Порівняння

Таким чином, основна відмінність підприємства і установи — це цілі діяльності. Підприємство займається виключно комерційною активністю, ставлячи на чільне місце одержання прибутку. Його ефективність оцінюють за рівнем рентабельності, тобто чистого прибутку. Установа переслідує інші цілі, в числі яких — навчання громадян, благодійність і освіта. Оцінити його ефективність можна і якісними, і кількісними показниками: обсяг зібраних коштів, число вилікуваних пацієнтів і т.д. Варто зауважити, що майно підприємства приймається на праві господарського відання, установи — оперативного управління.

 Чим відрізняється підприємство від установи

Висновки TheDifference.ru

  1. Діяльність. Підприємство — це господарюючий суб'єкт, який займається підприємництвом. Установа здійснює некомерційну діяльність.
  2. Цілі існування. Підприємство орієнтоване на отримання прибутку, установа — на навчання, лікування, освіту громадян, а також інші важливі завдання, не пов'язані із заробітком грошей.
  3. Функції. Підприємство займається виробничо-торговельною діяльністю або наданням послуг на платній основі, установа — виконує соціальні, управлінські та інші функції безкоштовно.
  4. Речові права на майно. Керівник приймає підприємство на праві господарського відання, установа — оперативного управління.