Чим відрізняється протокол загальних зборів від рішення загальних зборів

Підсумки загальних зборів акціонерів господарського товариства можуть бути зафіксовані в протоколі або відображені в рішенні за підсумками подібного заходу. У чому специфіка обох управлінських дій?

Що таке протокол загальних зборів?

Під протоколом загальних зборів учасників господарського товариства розуміється документ, який надає юридичну силу підсумками відповідного заходу. Обговорюватися на ньому можуть різні питання — наприклад, про збільшення статутного капіталу фірми.

В протоколі загальних зборів фіксуються:

 1. інформацію про місце розташування фірми;
 2. відомості про місце та дату проведення зборів;
 3. інформацію про час початку і завершення зборів;
 4. дата затвердження документа;
 5. перелік присутніх осіб, а також відомості про частках у володінні бізнесом, які належать співвласникам фірми;
 6. показники кворуму;
 7. ПІБ керівника компанії;
 8. ПІБ секретаря зборів.

Протокол, як правило, включає формулювання про затвердження Голови зборів учасників, про голоси за або проти пропонованого кандидата, про підсумки вибору Голови.

Далі — в документі фіксується перелік питань порядку денного.

якщо це збільшення статутного капіталу, то в протоколі зазвичай відбивається:

 1. той факт, що з відповідного питання виступив керівник організації, ознайомив присутніх з пропонованими змінами величини статутного капіталу;
 2. сутність обговорюваного питання;
 3. кількість голосів за, проти, утрималися.

Якщо рішення прийнято, то воно також відбивається в протоколі. Якщо це збільшення статутного капіталу фірми, то цифри, які йому відповідають, фіксуються у відповідному розділі документа.

Протокол загальних зборів підписується всіма учасниками заходу.

Що таке рішення загальних зборів?

Під рішенням загальних зборів розуміється підсумок відповідного заходу по суті — той, що і фіксується в протоколі, специфіку якого ми розглянули вище.

Варто відзначити, що є таке поняття, як «рішення засновника» — відповідне документу, аналогічного за призначенням протоколу загальних зборів, але підписується однією людиною, а не групою партнерів по бізнесу.

Чим відрізняється протокол загальних зборів від рішення загальних зборів

Керуючі дії, що відображаються в рішенні засновника, можуть бути, в принципі, тими ж, що і у випадку з протоколом. Наприклад — збільшення статутного капіталу компанії.

В цьому випадку в рішенні засновника найчастіше фіксуються:

 1. ПІБ власника підприємства;
 2. посилання на положення законів, відповідно до яких здійснюється збільшення статутного капіталу компанії;
 3. перелік управлінських дій, які слід здійснити з метою збільшення статутного капіталу (наприклад, інвестування єдиного учасника в капітал підприємства, а потім — внесення до статуту організації потрібних змін).

Також у відповідному рішенні, як правило, присутня формулювання про необхідність повідомити ФНС про зміни статутного капіталу компанії.

Рішення засновника підписується тільки одним суб'єктом — власником підприємства.

Порівняння

Головна відмінність протоколу загальних зборів від рішення загальних зборів в тому, що він являє собою документ. Рішення ж є сукупністю необхідних управлінських дій, які прийняті до реалізації на відповідних зборах і підлягають затвердженню в протоколі.

Існує в достатній мірі близький протоколу загальних зборів документ — «рішення засновника». Він за своєю правовою природою близький першому джерелу, але підписується тільки одним суб'єктом — власником бізнесу.

Визначивши, в чому різниця між протоколом загальних зборів і рішенням загальних зборів, відобразимо висновки в таблиці.

Таблиця

Протокол загальних зборів Рішення загальних зборів
Є документом, в якому фіксується перелік управлінських дій, що підлягають реалізації Є переліком управлінських дій, які повинні бути реалізовані