Чим відрізняється практика від стажування

Кожен студент вищого навчального закладу знайомий з таким поняттям, як практика. Без її проходження отримати диплом чи вдасться. Що ж стосується випускників вузів, які не встигли напрацювати певний досвід, то вони зазвичай приймаються на випробувальний термін і набувають статусу стажиста. Так в чому ж криється різниця між двома цими поняттями?

Визначення

Чим відрізняється практика від стажування

Практика

Практика — вид навчальної роботи, спрямованої на закріплення отриманих студентами знань в процесі відвідування вузу. Є частиною основної освітньої програми. Проходить на реальному підприємстві, відповідному спеціальності студента. Підрозділяється на навчальну, виробничу та переддипломну.

 Чим відрізняється практика від стажування

стажування

стажування — діяльність з напрацювання досвіду або підвищення кваліфікації. Під даним терміном також розуміється демонстрація своїх здібностей в ході випробувального терміну з метою визначення можливості працевлаштування на штатну посаду. Стажування може виступати складовою післядипломної освіти, поряд зі спеціалізацією і перепідготовкою. Її тривалість визначається виробничою необхідністю або кількістю часу, необхідним для досягнення поставленої мети.

Порівняння

Як вже говорилося вище, практика є обов'язковою частиною навчальної програми вузу. Суть її полягає в застосуванні отриманих знань в реальному житті, освоєнні тонкощів тієї чи іншої професії. Студенти потрапляють на практику двома шляхами. Або вони самі шукають підходяще місце, або його надає вуз. Як правило, університети укладають договори з різними організаціями і щорічно направляють туди своїх студентів. Практика може проходити протягом навчального семестру або ж для неї виділяється спеціальний період. Однак він не може випадати на час канікул.

Перед початком практики ВНЗ підписує договір з організаціями, згідно з яким вони надають робочі місця студентам. Якщо ж учень самостійно вибирає підприємство, він укладає індивідуальне угоду за встановленою формою. Терміни проведення практики визначаються навчальним планом. Її структура і зміст прописуються в робочій програмі. За результатами проходження практики студенти пишуть звіт, оцінка за який враховується в ході проміжної атестації. Характеристики наставника також беруться до уваги.

Головна відмінність практики від стажування в тому, що перша здійснюється за направленням вузу. Тоді як друга є власною ініціативою працівника. Крім того, область стажування далеко не завжди відповідає набутою спеціальністю. Так, закінчив медичний вуз людина цілком може надійти на стажування в компанію, що займається вантажоперевезеннями. Тоді як практикант повинен вибирати місце, відповідне своїм профілем навчання. Адже тільки в цьому випадку досягається необхідний освітній ефект.

Варто відзначити, що на стажування потрапляють не тільки студенти, а й досвідчені працівники компаній. Це відбувається в разі перекваліфікації або підвищення по кар'єрних сходах. Якщо практика не обіцяє студенту ніяких фінансових поповнень, то стажування часто-густо буває оплачуваною. За її результатами людина або одержує бажане місце, або чує відмову від керівника.

Зробити висновок, в чому різниця між практикою і стажуванням, допоможе порівняльна таблиця.

Практика Стажування
Є частиною освітньої програми вузу Виступає власною ініціативою працівника
Здійснюється на підставі договору з вузом Дуже часто не підкріплюється жодними документами
Не обіцяє студенту матеріальної вигоди Може бути оплачуваною
Мета — отримання професійних навичок для написання підсумкового звіту Мета — демонстрація своїх знань і умінь для отримання бажаної посади
повинна відповідати спеціальності студента Профіль освіти працівника не завжди має значення
Прерогатива виключно студентів Її проходять не тільки учні вузів, але і досвідчені співробітники
Тривалість визначається навчальним планом Терміни обумовлені виробничою необхідністю