Чим відрізняється планування від прогнозування

Чітке розуміння завдань і цілей, поставлених перед організацією в цілому і перед конкретним співробітником зокрема, дозволяє зміцнити становище компанії і домогтися чудових показників. Планування і прогнозування часто використовують як слова-синоніми. Однак насправді зазначені категорії мають більшу кількість відмінностей, важливих для розуміння.

Визначення

Планування — цілеспрямована діяльність організації, пов'язана з постановкою цілей на певну часову перспективу для оптимального розподілу ресурсів і досягнення місії компанії. Планування властиві чітко позначені інтервали (квартал, рік, п'ятирічка і т.д.), а по кожному напрямку діяльності призначається відповідальний виконавець.

Прогнозування — розподіл усіх визначення стану досліджуваного об'єкта (ринок, рівень продажів, попит) в майбутньому на основі наявних даних. Таку діяльність слід відрізняти від ворожіння і пророкування. Прогнозування вибудовується на основі об'єктивної інформації, а також динамічних тенденцій, що впливають на систему.

Порівняння

Отже, зазначені визначення володіють великою кількістю особливостей. План — це завдання, поставлене перед організацією і її співробітниками. Так повинно бути, і виконавцям потрібно перш за все думати про те, як домогтися реалізації поставлених завдань. Прогноз — це те, що може статися, погляд в майбутнє і його розподіл усіх осмислення. Він ніколи не буває точним на 100%, так як впливати на обставини вкрай важко.

 Чим відрізняється планування від прогнозування

План служить своєрідним орієнтиром, відступ від положень якого неприпустимо. І якщо перевиконання показників ще можна пережити (хоча на багатьох компаніях це не вітається), то недоробка завжди карається. Прогноз — це всього лише можливе майбутнє, і якщо воно не настане, ніхто не понесе за це відповідальність.

Висновки TheDifference.ru

    < li> Сутність. Планування — це стратегія компанії, прогнозування — тактика.

  1. Питання. Планування стосується глобальних цілей, прогнозування — прикладних задач.
  2. Часовий період. Планування складається на коротко-, середньо- та довгострокову перспективу, прогнозування — на ультракороткий або короткий відрізок часу.
  3. Управління. На виконання плану можна вплинути, як безпосередньо, так і опосередковано. Прогноз завжди залежить від великої кількості змінних, впливати на які або важко, або неможливо.
  4. Правові наслідки. Планування — це складання «дорожньої карти», обов'язкової для виконання. Прогнозування — спроба на основі наявних даних заглянути в майбутнє і відстежити динаміку показників.