Чим відрізняється перевірка від ревізії

Робота державних контролюючих органів, аудиторів або подібних до них структур, що створюються всередині компаній, може виражатися в проведенні перевірок і ревізій. Що вони собою являють?

Факти про перевірки

Перевірка — це метод контролю діяльності організації, який полягає у вивченні її документів і оцінці якості звітності за конкретний період. Головна мета контролюючих органів в даному випадку — виявити формальні невідповідності джерел, що відображають фінансові та господарські операції фірми, вимогам законодавства та локальних нормативних актів.

Чим відрізняється перевірка від ревізії

Перевірки можуть бути плановими і позаплановими, виїзними і камеральних. У чому особливості кожного їх типу?

Планові перевірки проводяться відповідно до графіка, який заздалегідь відомий перевіряється фірмі. Якщо дані заходи виконуються державними органами, то їх розклад зазвичай завчасно опубліковується — наприклад, на сайті відомства.

Позапланові перевірки, в свою чергу, проводяться не за графіком, а через об'єктивної необхідності. Наприклад, якщо в контролююче відомство надійшла інформація про те, що підприємство щось порушує.

Виїзні перевірки припускають візит контролюючих осіб на територію об'єкта, що перевіряється, вимагають забезпечення доступу інспекторів до документів, які знаходяться в архіві організації і в загальному випадку не передаються за межі фірми.

Камеральні перевірки — ті, які проводяться без виїзду контролюючих осіб на територію об'єкта аудиту. В цьому випадку вивчаються документи, що знаходяться в розпорядженні відомства, що здійснює контроль.

Факти про ревізії

Ревізія , Як і перевірка, також є методом контролю діяльності організації. Але її особливість в тому, що контролюючі органи можуть не тільки дивитися документи і звітність фірми, а й вивчати фактичний зміст її господарських операцій. При ревізії нерідко використовується велика кількість інструментів — починаючи від формальної звірки документів і закінчуючи контрольною закупівлею товарів.

Чим відрізняється перевірка від ревізії

Головні цілі ревізії — виявлення помилок в системі фінансового та господарського управління організацією, а також допущених порушень норм законів, під юрисдикцію яких потрапляє комерційна діяльність фірми. При цьому для їх досягнення в числі інших заходів, як правило, застосовується аналіз документів — тобто проводиться перевірка, яка стає частиною ревізії.

Як і перевірки, ревізії також можуть бути плановими і позаплановими. Але практично завжди вони виїзні, оскільки контролюючим органам, як правило, необхідно мати доступ до виробничих приміщень, що перевіряються організацій.

Порівняння

Основна відмінність перевірки від ревізії в тому, що перший метод контролю — в достатній мірі вузький за змістом, а другий — широкий. При перевірках досліджуються головним чином документи. При ревізії — можуть вивчатися також і господарські процеси, фактичний зміст господарської діяльності фірми.

Але варто зазначити, що на практиці зміст перевірок (особливо якщо мова йде про роботу державних контролюючих органів) може бути дуже ємним. Наприклад, візит інспекторів Росспоживнагляду нерідко буває досить ґрунтовною. Відомство здатне перевірити не тільки документи, але також, як варіант, і якість товарів або послуг компанією послуг. Перевірка Росспоживнагляду буде, таким чином, фактично ревізією.

Ще один важливий нюанс, на який корисно звернути увагу, — розмежування контрольних заходів на перевірки і ревізії властиво головним чином бюджетній сфері. Тобто якщо мова йде про контроль над діяльністю приватних підприємств (з боку державних, аудиторських або внутрішньокорпоративних структур), для позначення відповідних йому заходів майже завжди використовується термін «перевірка».

Вивчивши то, в чому різниця між перевіркою і ревізією, відобразимо виявлені нами критерії в невеликій таблиці.

Таблиця

Перевірка Ревізія
Що спільного між ними?
Перевіряються документи
Перевірка може бути елементом ревізії
У чому різниця між ними?
Фактичне зміст фінансових і господарських операцій не перевіряється перевіряється зміст фінансових і господарських операцій
Може бути плановою, позаплановою, виїзний і камеральної Вкрай рідко буває камеральної, так як перевіряючим особам потрібен доступ в приміщення перевіряються організацій
Може бути методом контролю як у бюджетній сфері, так і в бізнесі Властива головним чином бюджетній сфері