Чим відрізняється опіка від піклування

Допомога особам, які в силу свого психічного здоров'я або віку не можуть жити самостійно, поширена в усьому цивілізованому світі. І Росія в цьому сенсі не є винятком: опіка та піклування — дві основні форми влаштування неповнолітніх, а також осіб, що не володіють дієздатністю. У чому різниця між зазначеними категоріями? Розуміння даного питання дуже важливо для юристів і соціальних працівників.

Опіка — форма влаштування неповнолітніх, які залишилися без батьківського піклування, а також захисту прав осіб, визнаних недієздатними в судовому порядку. Для встановлення даних правовідносин необхідний опікун, вимоги до якого зафіксовані законодавчими актами. Опіка встановлюється над дітьми до 14 років або над недієздатними громадянами будь-якого віку.

Піклування — форма влаштування неповнолітніх старше 14 років, які залишилися без батьківського піклування, а також спосіб захисту прав громадян, які в установленому порядку визнані обмежено дієздатними. Головна мета — захист особи, яка не може до кінця усвідомлювати характер скоєних ним дій, від чужих протиправних посягань. Таким чином, виникають відносини між опікуном і підопічним, які регламентовані законодавством.

Порівняння

Опіка і піклування встановлюються відповідними органами і не вимагають рішення суду. При цьому згода опікуна або піклувальника є обов'язковою умовою для виникнення правовідносин. До них пред'являються певні вимоги. Опікуни та піклувальники повинні бути дієздатними, повнолітніми, вільними від наркотичної або алкогольної залежності, володіти достатнім для виконання обов'язків здоров'ям, а також відповідати ряду інших критеріїв.

Опіка може бути встановлена ​​на дітей до 14 років, а також на тих громадян, які визнані судом недієздатними. Їх об'єднує неможливість розуміти характер скоєних дій, що вимагає комплексного контролю. Піклування може бути встановлено на дітей від 14 до 18 років або на обмежено дієздатних осіб. Підопічні можуть не тільки вчиняти дрібні побутові правочини, а й працевлаштуватися, вільно розпоряджатися своїми доходами, в тому числі заробітком і стипендією. Однак все більш-менш серйозні угоди відбуваються за згодою піклувальника. Це дозволяє захистити права підопічного і його законні інтереси.

 Чим відрізняється опіка від піклування

Що стосується опікуна, то все більш-менш серйозні угоди з майном опікуваного він може проводити тільки з дозволу органів опіки і піклування. При виявленні грубих порушень своїх обов'язків, опікун не тільки позбавляється свого статусу, але може бути притягнутий до встановленої законом відповідальності.

Висновки TheDifference.ru

  1. опікати особа. При опіку це можуть бути діти до 14 років, а також повністю недієздатні громадяни, при піклування — діти від 14 до 18 років, а також обмежено дієздатні особи.
  2. Коло осіб, що входять в правовідносини. При опіку це опікун і опікуваний, при піклування — попечитель і підопічний.
  3. Правила розпорядження майном. Опікун вчиняє важливі угоди від імені опікуваного і, в певних випадках, за згодою органів опіки та піклування. Піклувальник лише дає згоду підопічному на здійснення тих чи інших угод.
  4. Коло обов'язків. Опікун фактично замінює дитині або недееспособному особі батьків, опікун ж наділений значно меншими правами і обов'язками.