Чим відрізняється менеджмент від управління

Ефективне управління — це ціла система підходів і методів до впорядкування процесів в різних галузях людської діяльності. Існують різні погляди на цей процес, які можуть докорінно відрізнятися один від одного. Управління та менеджмент, по суті, поняття схожі, але є між ними і ряд принципових відмінностей. Головним чином, вони стосуються розмежування понять і їх застосування до конкретних областях людського життя.

Визначення

Менеджмент — це спосіб моделювання та використання соціально-економічних систем, при якому на перше місце ставиться ефективність розподілу ресурсів. Головне завдання менеджера — створення самоорганізується системи, яка буде відтворюватися і розвиватися в будь-яких умовах. Для цієї мети використовуються передові управлінські підходи і прогресивні технології. Головний критерій якості — це ефективність, тобто досягнення цілей при використанні мінімальної кількості ресурсів.

 Чим відрізняється менеджмент від управління

Управління — це цілеспрямована людська діяльність, спрямована на впорядкованість процесів праці і виробництва. Управляти можна чим і ким завгодно: людиною, автомобілем, проектом, базою даних, юридичною особою. У сучасній науці управління протиставляється менеджменту як система застарілих інструментів. Якщо проект функціонує успішно, то говорять про добре налагодженому менеджменті. Якщо спостерігаються збої в реалізації рішень і необхідності їх продавлювання, то говорять про «ручному управлінні».

Порівняння

Отже, подібності та відмінності понять залежать від конкретної ситуації. Управління — це загальний процес, менеджмент — приватний. Професійні організатори і керівники використовують набір інструментів, що ідеально підходить для конкретної ситуації. Управління в першу чергу спирається на практику, в той час як менеджмент — на теорію. Відрізняються і підходи до оцінки якості праці, розподілу ресурсів. Стосується до сучасного світу, менеджмент — це науково обґрунтовані методи впливу на соціально-економічні системи.

Висновки TheDifference.ru

  1. Масштаб. Управління — процес більш древній і ємний, ніж менеджмент, який є лише частиною управлінських механізмів.
  2. Оцінка якості. Головний критерій ефективності для управління — досягнення мети. Якщо мова йде про менеджмент, то тут оцінка якості проводиться інакше. У розрахунок приймається як дотримання правил гри (принципів і методів, визначених системою), так і ефективність розподілу ресурсів (досягнення цілей при мінімальних витратах).
  3. Наукова дисципліна. Менеджмент — це наука, яка має своїм предметом і методом, управління — це безліч наук, що характеризуються різними предметами і методами.
  4. Комерційна складова. На практиці поняття «менеджмент» найчастіше використовується стосовно прибутковим проектам, а управління — до будь-яких процесів впливу суб'єкта на об'єкт.