Чим відрізняється маркетинг від продажів

Маркетинг і продажі — поняття дуже близькі. Але різниця між ними істотна. У чому вона полягає?

Що таке маркетинг?

Чим відрізняється маркетинг від продажів

Під маркетингом розуміється вельми ємний процес, який представляє собою окремий напрямок діяльності компетентних фахівців організації або ж спеціалізованої фірми. Його основні цілі — такі:

 • дослідження споживчого ринку — на предмет попиту на той чи інший товар або послугу;
 • сприяння зацікавленим господарюючим суб'єктам у випуску мають попит виробів або сервісів;
 • оцінка ефективності цінової політики фірми по реалізованим на ринку продуктів або сервісів;
 • просування відповідного товару або послуги на ринку як бренду;
 • оцінка ефективності організації доставки виробів, надання різних сервісів споживачеві, забезпечення дотримання гарантійних зобов'язань постачальником.

Основне завдання маркетингу — забезпечити конкурентне становище бізнесу на ринку за допомогою доступних і законних методів, а також при залученні знань і умінь фахівців, які компетентні у вирішенні подібних завдань. Дана конкурентність досягається в значній мірі за рахунок виявлення побажань і очікувань споживача. Інший важливий напрям маркетингу — дослідження пропозицій від конкуруючих бізнесів, вивчення сильних і слабких сторін відповідних продуктів або сервісів.

Що являють собою продажу?

Продажі — термін, який може відповідати:

 • напрямку діяльності фірми, яке пов'язане безпосередньо з передачею товарів або поставкою сервісів споживачам, а також з отриманням плати за відповідну продукцію і послуги;
 • напрямку діяльності фірми, пов'язаного з просуванням товару на ринку, стимулюванням купівельної активності (в даному випадку мова йде про активні продажі);
 • виробленні концепцій оптимальної цінової політики, визначення відпускних цін на ті чи інші товари або послуги, встановлення знижок, спецпропозицій;
 • роботі компетентних фахівців фірми, пов'язаної з формуванням асортименту продукції або послуг, які поставляються на ринок;
 • напрямку діяльності підприємства, пов'язаного з юридичним оформленням правовідносин з споживачами, бухгалтерської та податковою звітністю.

Продажі носять головним чином односторонній характер: як правило, мова не йде про отримання фірмою будь-якої зворотного зв'язку від ринку. Але, безумовно, ті відомості, які необхідні постачальнику з точки зору найкращого постачання споживача, визначення цін, асортименту товарів або послуг, за окремим запитом в тих чи інших джерелах на стороні ринку.

Порівняння

Головна відмінність маркетингу від продажів полягає, перш за все, в інтенсивності задіяння каналів зворотного зв'язку з ринком. У випадку з продажами відповідні механізми використовуються, як ми зазначили вище, дуже обмежено. У свою чергу, комунікації з ринком за умови отримання від різних його суб'єктів зворотного зв'язку — найважливіша складова маркетингу.

Чим відрізняється маркетинг від продажів

Робота фахівців з маркетингу достатньо рідко пов'язана з такими видами діяльності, як:

 • організація доставки товарів або поставки сервісів споживачам;
 • юридичне оформлення правовідносин з споживачами, формування звітності;
 • стимулювання споживчого попиту за допомогою активних переговорів з клієнтами, формування цінових пропозицій зі знижками, спецпропозиціями (проте їх визначення може здійснюватися з урахуванням рекомендацій маркетологів).

Зазначені види діяльності властиві, таким чином, продавцям.

В свою чергу, робота продавців рідко пов'язана з деякими видами діяльності, які характеризують трудові функції маркетологів. А саме:

 • з дослідженням ринку на предмет тих чи інших характеристик споживчого попиту;
 • з вивченням продуктів і сервісів конкурентів;
 • з оцінкою ефективності тих чи інших напрямків діяльності підприємства, пов'язаних з реалізацією товарів і послуг.

Спільного між розглянутими поняттями теж досить багато. Наприклад, предметом дослідження маркетологів може бути як раз таки ефективність продажів. Крім того, практичні рекомендації фахівців з маркетингу можуть впроваджуватися продавцями — як забезпечення конкурентного присутності фірми на ринку (наприклад, це може стосуватися встановлення знижок, спецпропозицій, застосування тих чи інших методів активних продажів).

Визначивши, в чому різниця між маркетингом і продажами, зафіксуємо висновки в таблиці.

Таблиця

< td colspan = "2"> Цей аукціон може бути частиною маркетингу в аспекті впровадження тих чи інших механізмів забезпечення конкурентного присутності фірми на ринку
Продажі Маркетинг
Що спільного між ними?
Мобільний сайт може бути предметом дослідження маркетологів
У чому різниця між ними?
Включають організацію доставки або поставки товарів або сервісів споживачам Як правило, передбачає обмежену участь маркетологів в організації доставки або поставки товарів та послуг
Включають юридичне оформлення правовідносин з споживачем, формування звітності Як правило, не передбачає участь маркетологів в юридичному оформленні правовідносин зі споживачем, в формуванні звітності
Зазвичай включають стимулювання споживчого попиту — знижками, спецпропозиціями, активними продажами на практиці маркетологи можуть пропонувати продавцям ефективні способи встановлення знижок, спецпропозицій, здійснення активних продажів, але самі, як правило, не беруть участі в даних напрямках діяльності
Чи не припускають дослідження споживчого попиту дослідження споживчого попиту — найважливіша складова маркетингу
Чи не припускають дослідження продуктів і послуг конкурентів Як правило, передбачає дослідження продуктів і послуг конкурентів
Як правило, вони передбачають проведення оцінки ефективності тих чи інших видів діяльності фірми, пов'язаних з реалізацією товарів і послуг Як правило, включає оцінку ефективності різних нюанс ів реалізації фірмою товарів і послуг