Чим відрізняється компанія від підприємства

Здавалося б, що відмінності між термінами «підприємство» і «компанія» неістотні, тому багато припускаються помилки, називаючи одне іншим. Природно, це можна пробачити для простого обивателя. А ось людям, безпосередньо пов'язаним з бізнесом, необхідно знати, що являє собою кожна з цих понять і чим вони відрізняються один від одного.

Визначення

Компанія являє собою об'єднання юридичних і/або фізичних осіб з метою здійснення виробничої, фінансової, торговельної або іншої економічної діяльності, що приносить стабільний дохід і прибуток. Компанія повинна обов'язково мати статус юридичної особи і може існувати у вигляді товариства, об'єднання, фірми, господарських товариств, корпорації та ін.

Підприємство є організаційно-відокремлений господарюючий суб'єкт, який має права юридичної особи і створений для виробництва продукції, її реалізації, виконання робіт, а також надання послуг з метою повного або часткового задоволення приватних чи суспільних потреб та отримання доходу і прибутку.

Чим відрізняється компанія від підприємства

Порівняння

Виходячи з визначення термінів «компанія» і «підприємство», видно, що компанія — це в обов'язковому порядку конгломерат (об'єднання) торгових і промислових підприємців, тоді як підприємство може бути створене одним або більше юридичними та/або фізичними особами.

Компанія може займатися кількома видами діяльності одночасно, тобто включати в себе різні підприємства (готелі, фабрики, заводи, торгові центри, шахти та ін.). Підприємство являє собою відокремлену спеціалізовану одиницю, створену для виконання певного виду діяльності (виконання робіт, виробництва продукції, надання послуг).

Управління підприємством здійснює вища керівна ланка, в компанії все особи, які мають частки в капіталі компанії, мають голос у прийнятті рішень.

Висновки TheDifference.ru

  1. Компанія — це об'єднання торгових і промислових підприємців, в той час як підприємство може бути створене однією юридичною і/або фізичною особою.
  2. Компанія може об'єднувати в собі кілька різних підприємств, що займаються різним видом діяльності. Підприємство — спеціалізована одиниця, створена для виконання певного виду діяльності.
  3. Підприємством керує вища керівна ланка, компанією — група осіб, що мають частки в капіталі компанії.