Чим відрізняється збут від продажів

Реалізація товарів може здійснюватися в таких формах, як збут і продажу. Що вони собою являють?

Що таке збут?

Під збутом може розумітися:

  1. системний, упорядкований процес, в рамках якого здійснюється реалізація товарів, вироблених підприємством;
  2. процедура передачі товарів від продавця до покупця за допомогою встановлених механізмів, стійких каналів;
  3. комплекс напрямків діяльності фірми , пов'язаних з обслуговуванням і забезпеченням функціонування каналів передачі товарів для клієнтів і покупців.

Всі зазначені види збуту, як правило, не передбачають активних дій менеджменту фірми, спрямованих на створення і підтримання роботи постійно діючого механізму реалізації товарів. Таких як, наприклад, пошук клієнтів і проведення переговорів з ними з метою укладення договорів на придбання продукції компанії. Якщо подібні дії здійснюються — збут перетворюється в продажу (точніше, в один з їх підвидів). Вивчимо їх особливості.

Що являють собою продажу?

Під продажами може розумітися:

  1. діяльність фірми, спрямована на формування збуту — в будь-який з 3 розглянутих нами вище інтерпретацій, за допомогою різних комунікацій з клієнтом, рекламного просування, PR і інших інструментів;
  2. налагоджений правовий механізм укладення угод між продавцем і покупцем (при якому сторони визначають свої права і обов'язки з урахуванням положень законодавства).

Якщо розглядається слово вживається в однині (як «продаж»), то під ним може також розумітися окремо взята операція з реалізації товару. Але незалежно від застосування поняття «продажу» здійснюються вони за умови здійснення відповідальними менеджерами і співробітниками фірми певних дій, спрямованих на створення постійно діючого механізму, який дозволяє фірмі стабільно отримувати виручку.

Порівняння

Головна відмінність збуту від продажів полягає в тому, що перша процедура не передбачає здійснення менеджментом і співробітниками фірми дій, спрямованих на стимулювання виручки. В рамках збуту здійснюється фактична поставка товарів за діючими контрактами. Якщо переговори з клієнтами і ведуться, то, як правило, стосуються вони організаційних питань поставок — пов'язаних з вартістю доставки продукції, оплатою, сервісним супроводом реалізації товарів.

Чим відрізняється збут від продажів

У свою чергу, продажу спрямовані якраз таки на те, щоб відповідні контракти успішно укладати і формувати потребу фірми в організації ефективного збуту — за допомогою переговорів з клієнтами, реклами, PR.

Визначивши, в чому різниця між збутом і продажами, відобразимо висновки в таблиці.

Таблиця

Збут Продажі
Що спільного між ними?
Успішні продажі зумовлюють потребу фірми в організації ефективного збуту товарів
у чому різниця між ними?
Чи не передбачає активних дій менеджерів і співробітників фірми зі стимулювання отримання виручки є головною умовою отримання фірмою виручки
Передбачає комунікації з клієнтом з питань зручної доставки, оплати, сервісного супроводу поставок товарів предпол -гают комунікації з клієнтом за схемами активних продажів, здійснення рекламної діяльності, PR