Чим відрізняється ефект від ефективності

Оцінити реальний результат в різних областях людської діяльності буває дуже складно. Для цієї мети часто використовуються такі величини, як ефект і ефективність. Найчастіше вони підміняються і на побутовому рівні виступають в якості синонімів. Чим категорії насправді відрізняються один від одного і чи є різниця між ними?

Визначення

Ефект — результат, отриманий в ході реалізації процесу або виконання операції, який може бути або позитивним, або негативним. Дане поняття широко використовується в економіці, де виражається у вигляді вартісної оцінки, що має абсолютний характер.

Ефективність — результативність операції або процесу, що визначається шляхом співвідношення отриманого ефекту і понесених витрат. Ефективність може бути нульовою або позитивної, проте дана величина завжди є відносною.

Порівняння

Таким чином, основна відмінність між зазначеними поняттями полягає в типі величин. Якщо ефект — абсолютна величина, то ефективність — відносна. Це дуже важливо для економічної теорії, де неможливо визначити результативність процесів без глибокого аналізу. Ефект очевидний, і його можна виміряти формально. Щоб встановити ефективність, необхідно розділити результат праці на витрати. Ефект може бути як позитивним, так і негативним. Ефективність або дорівнює нулю, або позитивна. В іншому випадку, мова йде про її відсутності.

Словосполучення «негативна ефективність» & # 8212; це невірне використання терміну «негативна рентабельність», і другий варіант більш кращий для оцінки економічної ситуації.

Чим відрізняється ефект від ефективності

Висновки TheDifference.ru

  1. Тип величини. Ефективність — величина відносна, а ефект — абсолютна.
  2. Спосіб підрахунку. Ефект вимірюється шляхом порівняння реальним станом і вихідного, а ефективність — шляхом ділення результату на витрати.
  3. Формальне вираження. Ефект може бути як позитивним, так і негативним, ефективність — якої позитивної, або нульовий.
  4. Значення. Ефективність важлива для тривалого функціонування компанії, підприємства, ефект необхідний для миттєвого вирішення виниклих проблем.