Чим відрізняється експерт від фахівця

В кримінальному, цивільному та адміністративному праві допускається участь осіб, незацікавлених у результаті справи. Поряд з перекладачами і секретарями активно залучаються експерти і фахівці, чия думка з низки питань може бути покладено в основу рішення суду. Чим відрізняються дані особи один від одного і чи є якісь особливості отримання від них інформації?

Експерт — особа, незацікавлена ​​в результаті процесу, що володіє професійними знаннями в певній галузі і яка притягається для проведення експертизи. За її результатами виноситься мотивований висновок, який може бути покладено в основу рішення суду. Робота експерта передбачає винагороду, пропорційне праці і витраченому часу. За винесення завідомо неправдивого висновку, так само як і за необгрунтовану відмову від його дачі, передбачена кримінальна відповідальність.

Спеціаліст — незацікавлена ​​в результаті справи особа, яка володіє спеціальними знаннями в певній сфері і залучається до участі в процесі в порядку, встановленому законодавством. Фахівець не проводить спеціальні дослідження, а лише ставить питання експертові і висловлює свою думку щодо наявної інформації. Йому заборонено розголошувати будь-яку інформацію, яка стала відома внаслідок професійної діяльності.

Порівняння

Відмінності між зазначеними учасниками процесу закріплені в ст.57 і 58 Кримінально-процесуального кодексу. Як експерти, так і фахівці володіють спеціальними знаннями, рівень яких підтверджено відповідними документами. Вони є незацікавленої стороною судового розгляду, а тому повинні бути максимально об'єктивними і неупередженими.

Експерт працює лише з тими матеріалами, які йому надані особою, що призначив експертизу, і не може займатися їх самостійним збором. За дачу завідомо неправдивого висновку передбачена кримінальна відповідальність. Фахівець не займається проведенням експертизи і лише висловлює свою думку. Він може бути притягнутий до відповідальності за розголошення інформації, яка стала йому відома в силу професійної діяльності.

Чим відрізняється експерт від фахівця

Для дачі відповідей на поставлені запитання експерту необхідно проведення спеціальних досліджень. Це стосується судово-медичної, дактилоскопічної, балістичної експертизи. Спеціаліст може висловити свою думку без підготовки, використовуючи власні знання або звернувшись до технічній літературі. Його можна викликати в процес для вирішення окремих питань, в той час як експертизу можна лише призначити.

Висновки TheDifference.ru

  1. Форма участі. Експерти призначаються для проведення експертиз, фахівці ж залучаються для пошуку, закріплення і вилучення доказів, а також для роз'яснення іншим учасникам процесу технічних нюансів, що складають його професійні знання.
  2. Проведення спеціальних досліджень. Експерт має право проведення експертизи, а фахівець лише може ставити питання і роз'яснювати учасникам процесу питання, які входять в його компетенцію.
  3. Постановка питань. Експерт відповідає на питання, поставлені йому на дозвіл слідчим, дізнавачем або суддею, фахівець може лише формулювати питання експерту.
  4. Оцінка інформації. Експерт дає мотивований висновок з питань, зазначених у постанові, а фахівець — лише висловлює свою думку.