Чим відрізняється відокремлений підрозділ від філії

Розширення бізнесу може бути здійснене за допомогою створення відокремленого підрозділу або філії компанії. Що вони собою являють?

Що таке відокремлений підрозділ?

Під відокремленим підрозділом фірми прийнято розуміти належну їй структуру, яка розташовується на іншій території, має штат співробітників і представляє інтереси основного офісу. У відокремленому підрозділі повинні бути стаціонарні робочі місця (створюються на термін 1 місяць і більше).

Відомості про відповідну структурі необов'язково вносити в установчі документи компанії. Разом з тим фірми, що формують відокремлені підрозділи, повинні вставати на облік в ФНС за місцем розташування кожного з локальних установ. Для цього в територіальну структуру ФНС необхідно надіслати повідомлення про відкриття підрозділу. Це потрібно зробити протягом 1 місяця з моменту створення відповідної структури. Отримавши повідомлення про відкриття відокремленого підрозділу фірми, ФНС протягом 5 днів здійснює постановку компанії на податковий облік на своїй території і видає їй повідомлення про це.

Крім того, протягом 1 місяця з моменту створення відокремленого підрозділу фірма повинна повідомити про це Пенсійний фонд і Фонд соціального страхування.

Що таке філія?

Під філією фірми прийнято розуміти належну їй структуру, яка, як і відокремлений підрозділ, розташовується на іншій території. При цьому вона здійснює діяльність, за своїм змістом повністю відповідає функціям основного офісу.

Чим відрізняється відокремлений підрозділ від філії

Як і у випадку з відокремленим підрозділом, створення філії здійснюється на рівні локальних нормативно-правових актів компанії. Однак дана процедура, як правило, значно складніше, ніж та, що характеризує установа структур першого типу. Зокрема, найняте за трудовим договором виконавча особа (наприклад, генеральний директор) не може засновувати філії. Крім того, за створення філії має бути віддано як мінімум 2/3 від загальної кількості голосів власників фірми — якщо мова йде про ТОВ. Статутом фірми може бути передбачено створення філій відповідно до рішень, які приймаються радою директорів.

На відміну від установи відокремленого підрозділу, створення філії передбачає зазначення відомостей про нього в статуті організації. Крім того, дані про відповідні зміни в установчому документі фірми повинні бути передані в ФНС — для того, щоб згаданий орган згодом вніс коригування в ЕГРЮЛ. При цьому податківцям необхідно також направити копії документів, за участю яких до статуту фірми вносилися зміни. Або — копії відповідного установчого документа. На підставі даних про філію компанії, які вносяться ФНС в ЕГРЮЛ, нова локальна структура фірми ставиться на податковий облік за місцем свого розташування.

Інформація про створення філії, як і в випадку з відокремленим представництвом, повинна бути передана в ПФР і ФСС.

Філія організації зобов'язаний мати керівника — він займає свою посаду на підставі довіреності, яка видається головним офісом, а також по фактом видання генеральним директором відповідного рішення. Повноваженнями щодо призначення керівника філії можуть наділятися й інші органи управління фірми.

Порівняння

Головна відмінність відокремленого підрозділу від філії в тому, що відомості про структуру першого типу не повинні вноситися до установчих документів фірми і ЕГРЮЛ. В цілому установа відокремленого підрозділу — простіша процедура, ніж створення філії. Вище ми розглянули, в чому це полягає — в необхідності прийняття рішення про формування філії на зборах засновників, передачі копій статуту або кореспондуючих з ним джерел в ФНС, а також призначення керівника відповідної структури.

Разом з тим в обох розглянутих локальних установ є багато спільного. Так, жодне ні інше не є незалежним від головного офісу юридичною особою. Те майно, яким вони користуються, належить основний організації. Засновуються відокремлені підрозділи фірм і філії, як правило, в одних і тих же цілях — розширення представництва бренду, вирішення локальних завдань, пов'язаних з розвитком бізнесу.

Визначивши, в чому різниця між відокремленим підрозділом і філією, зафіксуємо висновки в таблиці.

Таблиця

Відокремлений підрозділ Філія
Що між ними спільного?
Чи є юридично залежними від головного офісу структурами, створюються з метою вирішення приблизно одних і тих же завдань
Відомості про відкриття обох типів структур передаються в ФНС (у випадку з відокремленим підрозділом — тільки в формі повідомлення), ПФР і ФСС
У чому різниця між ними?
Відомості про створення відокремленого підрозділи не відображаються в установчих документах фірми Відомості про створення філії відображаються в установчих документах фірми
Може створюватися без узгодження на зборах засновників Створюється за умови схвалення зборами засновників
Не вимагає призначення керівника вимагає призначення керівника